Khenchen Sherab's Centers

SAKYA DHARMA FAMILY

my project-6.jpeg

Vad är en puja och hur

väljer man rätt?

Bönens kraft är välkänd i alla religiösa och andliga traditioner. Enligt buddhismen är de erfarenheter vi gör i livet resultatet av våra tidigare handlingar. Tidigare skadliga handlingar skapar lidande och positiva handlingar skapar lycka.

 

Böner och pujor gör det möjligt för oss att rena de negativa handlingar som vi har ackumulerat i det förflutna, och eliminera eller förhindra uppkomsten av de resulterande hindren. Pujor är särskilda ritualer där man framför böner till buddhorna för att be om deras hjälp och deras välsignelser.

 

Vad är en Välsignelsegåva?

Om du letar efter en speciell gåva till en särskild person eller en person i nöd kan du beställa en puja som Välsignelsegåva. För att göra det klickar du på knappen "Beställ en puja" och väljer alternativet "Gift of Blessings" på beställningsformuläret. När vi mottagit din begäran om en välsignelsegåva skickar vi dig ett e-postmeddelande med det exakta datumet eller de exakta datumen för pujorna eller pujan som är schemalagda enligt de gynnsamma datumen i den tibetanska månkalendern, och ett e-postmeddelande till den mottagare som du anger i formuläret tillsammans med ett presentkort med din personliga dedicering (om du väljer att göra det).

Begäran om en puja

 

Bönernas kraft kommer från den uppriktiga motivationen hos den som ber om böner och från det rena sinnet hos personen som utför bönerna.  Det sägs att böner som utförs av ordinerade är särskilt kraftfulla och effektiva eftersom utförs på grundval av ren moral. Men viktigast av allt är att ge offergåvor till de olika manifestationerna av upplysta varelser och till Sangha-gemenskapen. Det genererar och ökar vår förtjänst, vår positiva potential vilket behövs för att ha framgång i alla slags aktiviteter.

 Pujor utförs för att avvärja och undanröja de tre sorters hinder som uppstår på grund av brist på förtjänst och som hindrar oss från att uppnå våra världsliga och andliga mål. Att undanröja dessa hinder kan hjälpa oss att lyckas i alla våra aktiviteter.

 

Hur väljer man en puja?

 

Medan vissa böner är till allmän nytta kan andra hjälpa oss med mer specifika problem. Om du är osäker på vilken puja du ska välja kan du använda det här formuläret för att beskriva och motivera varför du önskar begära en puja (t.ex. utmaningar du står inför eller de mål du strävar efter att uppnå), så kommer våra lamor att ge dig råd.

 

Varför begära en puja?

 

Pujor kan hjälpa oss att undanröja olika typer av hinder:

 

 • Vardagliga hinder, t.ex. i samband med jobb och ekonomi, familj och relationer.
 • Inre hinder som orsakar psykiska och fysiska hälsoproblem, starka störande emotioner, förvirring och liknande.
 • Hemliga hinder som hindrar vår andliga praktik.

 

Pujas kan utföras för olika syften:

 

 •  För döende - för att hjälpa till att lugna deras sinne vid dödsögonblicket och stödja dem i dödsprocessen.
 • För de avlidna - för att hjälpa dem att ansamla merit och vägleda dem till goda återfödelser och/eller befrielse.
 • Vid sjukdom - för att undanröja hinder för mental och fysisk hälsa.
 • För framgång i sina aktiviteter - för att undanröja hinder för framgång i alla världsliga och andliga aktiviteter.

 

Vilka pujor kan utföras?

 

Långt liv puja

En puja (Tse Lha Nam Sum/tib.) som omfattar tre långtliv Buddhor - Amitayus, Ushnishavijaya och Vita Tara - för att öka livsenergin, förtjänsterna och kraften.

 

Pujor som understödjer dina aktiviteter och ger beskydd mot hinder.

 

 • Gröna Tara Ritual

Tara är särskilt snabb att hjälpa oss uppnå både temporär framgång och lycka, och att uppnå Upplysningen. Hon kan rädda oss från livshotande sjukdomar, hjälpa oss att återhämta oss från sjukdomar, ge oss framgång och lycka i livet i allmänhet, skydda oss från rädslor, hjälpa oss när vi vill få barn etc. Hon rekommenderas särskilt i alla familjeangelägenheter.

 

 • Mahakala Ritual

Mahakala puja utförs för att undanröja hinder i det dagliga livet - under resor, när vi börjar  nytt jobb, för att våra aktiviteter ska bli framgångsrika – i utmanande situationer

, för vår andliga praktik och för att berika ens liv, dygd och vishet.

 

 • Medicinbuddha Ritual

Vanligast är att denna puja utförs för att stödja återhämtningen hos en person som genomgår medicinsk behandling eller operation. Den utförs också för de avlidna för att hjälpa dem att återfödas i de högre världarna.

 

 • Avalokiteshvara Ritual

Avalokiteshvara puja utförs för att utveckla och öka kärleksfull medkänsla i det dagliga livet och att ens aktiviteter ska bli framgångsrika.

 

 • Simhanada Ritual

Denna puja utförs i huvudsak för att bota sjukdomar, särskilt de som orsakas av nagas.

 

 • Vit Mahakala Ritual

Denna puja utförs för att ge generositet och lycka till våra liv.

Vita Mahakala är känd för att avlägsna hinder för vår praktik som innefattar brist på stöd, resurser eller välstånd, vilket begränsar vår förmåga att hjälpa andra varelser. Han är Mahakala som lindrar fattigdom och ger oss välstånd.

 

 • Cha Sum Ritual

En beskydds puja

Denna puja är bra för att bota sjukdomar, hindra mardrömmar och dåliga omen. Den är väl lämpad för dem som måste genomgå större medicinska ingrepp etc. Den kan också utföras för att rena energin i hem och bostäder.

 

 • Naga Ritual

Naga-ritualen sägs ha kraften att öka ens rikedom, berömmelse, hälsa och meriter. Den anges också öka resurser, fred och välstånd samt eliminera hinder och sjukdomar, särskilt hudrelaterade sjukdomar.

 

Pujor för avlidna

 

 • Vairocana Ritual för avlidna
 • Vajrayogini Ritual för avlidna 
 • Amitabha-bön
 • Samantabhadra-bön

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder