2.logo_black_sherab_tibetan

Neem contact met ons op of volg ons op socials

Khenchen Sherab's Centers

SAKYA DHARMA FAMILY


facebook
instagram
youtube

ALDUS HEB IK GEHOORD

 

55e63328-ffd6-4977-bb98-344b6cfee393.jpeg

 

 

Op verzoek van de Sachen Foundation heeft Zijne Heiligheid de 42ste Sakya Gongma Trizin Rinpoche ermee ingestemd een reeks leringen te geven over 'Een Krans van Juwelen' van Drogön Chögyal Phagpa. De centra van Khenchen Sherab hebben zich bij dit prachtige initiatief aangesloten en organiseren vanaf september een studieprogramma dat op deze leringen is gebaseerd.

 

Aangezien dit een uitgebreid studieprogramma is, wordt het nadrukkelijk aangeraden het volledige programma te volgen. Je aanwezigheid wordt niet gecontroleerd, maar houd er rekening mee dat het terugkijken van de opnames van de leringen tot 2022 niet mogelijk zal zijn.

 

Het volledige programma met leringen, geleide meditaties, nabesprekingen en vraag- & antwoordsessies wordt in het Engels aangeboden met simultane vertaling in het Frans, Italiaans, Nederlands en Duits. ​


  

 

 

 

 

 

'Een Krans van Juwelen' door Drogön Chögyal Phagpa

VOLLEDIG PROGRAMMA OVERZICHT

Gebeden en andere teksten beschikbaar om te downloaden 

(bij registratie ontvang je hiervoor een code)

 

Text

‘Een Krans van Juwelen’ van Chogyal Phagpa. Deze tekst is onderdeel van de publicatie ‘Freeing the Heart and Mind, Part Two’ (Wisdom Publications; hier ook verkrijgbaar als e-book). Dit boek bevat de worteltekst en een commentaar van Z.H. de 41ste Kyabgon Gongma Trichen Rinpoche. Vertalingen van de worteltekst zijn beschikbaar in het Italiaans, Frans, Duits, Nederlands en Zweeds, en zullen op verzoek aan de geregistreerde deelnemers worden toegezonden.

 

Over de auteur en zijn tekst

Deze gevierde tekst werd geschreven door Chogyal Phagpa, een van de grondleggers van de Sakya school, die onder Kublai Khan de eerste keizerlijke leermeester werd en zo de Mongolen bekeerde tot het Tibetaans Boeddhisme. Een Krans van Juwelen werd samengesteld als een handleiding voor de Mongoolse prins Gibek Timur (13de eeuw). 

Het behandelt het gehele boeddhistische pad van het niveau van een beginner tot dat van volledige verlichting. Het eerste deel van de lering is een leidraad voor een goed leven; het tweede schetst het pad naar bevrijding en het laatste deel de onderscheidende kenmerken van het Mahayana pad.

 

Overzicht van de tekst en naslagwerken voor verdere studie

Eerbetoon

Verzen

Voorbereiding en lofprijzing

I. WERELDLIJK ADVIES

Optionele goede lectuur over dit onderwerp: 

- Nagarjuna's Brief aan een vriend

- Sakya Pandita's Sakya Lekshe

- Sakya Pandita's Schatkist van Goede Adviezen

Wereldlijke en spirituele rijkdom 

Wereldlijk geluk en afhankelijkheid van ouders en de Boeddha

Hoe je je tot anderen verhoudt

Voorbeeldig zijn in je gedrag

Vastberadenheid ontwikkelen

Vaardige wereldse middelen: vrede

Macht uitoefenen en het land regeren

Rijkdom

Zintuiglijke genoegens

Je eigen daden onderzoeken

Samenvatting

II. VOORBIJ WERELDLIJK ADVIES - HINAYANA

Optionele goede lectuur over dit onderwerp: 

- Vasubandhu's Schatkist van Abhidharma

- Aanvullende verdiepende studie: studieprogramma Routekaart voor het Pad 

Vertrouwen op een spirituele leraar 

Optionele goede lectuur: 

- Kalamata Sutra

- Gampopa's Ornament van Kostbare Bevrijding

- Tsongkhapa's Lamrim

Toevlucht

Optionele goede lectuur: 

- Sakya Pandita's Uitleg van de intentie van de wijze/het pad van de Bodhisattva

Objecten en oorzaken van toevlucht volgens Hinayana

Ethische discipline: leefregels van individuele bevrijding

Wijsheid van horen & contemplatie

Meditatie: lijden en de oorsprong van lijden

Meditatie: het overwinnen van specifieke obstakels en inzicht 

Paden & vaardige middelen 

III. VOORBIJ WERELDLIJK ADVIES - MAHAYANA

Optionele goede lectuur: 

- Sakya Pandita's Uitleg van de intentie van de wijze/het pad van de Bodhisattva

- Ngorchen Konchog Lhundrup’s Het prachtige Ornament van de drie Visies

Noodzaak van grote vaardige middelen: zorgen voor anderen

Mahayana toevlucht

Oorzaak en objecten van toevlucht volgens het Mahayana

Conventionele bodhicitta

Conventionele bodhicitta: beginloos samsara 

Conventionele bodhicitta: liefdevolle vriendelijkheid en mededogen

Conventionele bodhicitta: wensende en strevende bodhicitta

Ultieme bodhicitta: realisatie van leegte

Optionele goede lectuur: 

- Kamalashila's Licht op de Middenweg 

- Mipham's commentaar op Chandrakirti's Madhyamakavatara

Bekwame middelen en verzameling van verdienste

Zes perfecties

Vier methoden om discipelen te verzamelen

Paden en stadia

Resultaat: de kayas & kwaliteiten van het boeddhaschap

Resultaat: de wijsheden van boeddhaschap

Voortdurend Boeddha & Dharma

Afronding

 

 

 

     

Schema

Studiethema's en naslagwerken