Next event:

Khenchen Sherab's Centers

SAKYA DHARMA FAMILY

ONLY IN DUTCH - Chantal Thielen

31/12/2021 21:00

Khenchen Sherab's Centers

CENTERS, The Netherlands, Sakya Thegchen Ling,

ONLY IN DUTCH - Chantal Thielen

28 SEP, 5 OCT, 12 OCT, 19 OCT

SAKYA THEGCHEN LING, DEN HAAG, NL

Basiscursus Tibetaans Boeddhisme

door Chantal Thielen

 

Datum: woensdag 21 - 28 september, 5- 12- 19 oktober 2022

Tijd:19:30 uur tot 21:15

Taal: NL

De cursus wordt gegeven in het Sakya centrum op de Laan van Meerdervoort 200A te Den Haag.

Cursusleider: Chantal Thielen (zie de CV link )

Kosten: € 10,- per avond; 5 euro voor mensen met een minimum inkomen. Mocht dit nog te belastend zijn, dan kan hiervan in overleg worden afgeweken.

Voor deelnemers die een jaarbijdrage (in een keer of maandelijks) betalen is deze cursus gratis.

 

Elke sessie is opgebouwd uit:
. 60 minuten theorie
. 45 minuten meditatie
. training van de geest (concentratie en analytische meditatie)
. contemplatie over de bestudeerde onderwerpen

In het theoretische gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:
 

1e avond:
. Introductie van het Boeddhisme en het leven van de Boeddha
. Karma en reïncarnatie omdat deze begrippen in het Boeddhisme belangrijk zijn en in onze Westerse samenleving niet zo vanzelfsprekend als in Azië.

 

2de avond:
. De vier edele waarheden. De eerste lering van de Boeddha: inzicht in het lijden, de altijd aanwezige eigenschap van ons leven: de oorzaak van het lijden en de manier waarop het lijden wordt opgeheven.
. Het achtvoudig pad (onderdeel van de vierde edele waarheid).
. Het kostbare menselijke leven

 

3de avond:
. De zes paramita’s: om het lijden op te heffen, zijn er naast het achtvoudig pad (2de avond) ook bv. de zes perfecties of paramita’s.

. Liefdevol mededogen en de verlichtingsgedachte

 

4de avond:
. Wijsheid: de filosofie van de Boeddha rust op twee pijlers: liefdevol mededogen en wijsheid.
. Onwetendheid: de verkeerde visie van het ego
. Tijdelijkheid en onderlinge afhankelijkheid
. Het toepassen van wijsheid in ons leven

 

5de avond
. De voorbereidende Boeddhistische beoefening
. Toevlucht nemen het kiezen voor bescherming
. Boeddha, dharma, sangha, de drie juwelen
. Het belang van een authentieke leraar

 

OPGEVEN CURSUS
Je kunt je opgeven voor de cursus via de onderstaande link: 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder